Referencja: Usługi serwisowe systemu informatycznego dla Budimex S.A.

Informacje o kliencie

Budimex to jedna z największych firm budowlanych na polskim rynku. Oferuje usługi (najczęściej w charakterze generalnego wykonawcy) w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Inwestorem strategicznym Budimeksu jest Ferrovial, jedna z czołowych firm budowlanych w Hiszpanii o zasięgu globalnym

Czas trwania usługi

Usługa świadczona od 10 kwietnia 2013 roku do 31 maja 2019 roku.

Opis zakresu realizowanej usługi

W ramach umowy świadczone były usługi serwisu i rozwoju systemu informatycznego do obsługi przedsiębiorstwa. Obsługiwany system zwiera m. in. następujące moduły:.

Baza kontrahentów

Konta bankowe

Umowy ramowe

HR: Premie, Zadania roczne, Szkolenia, Szkolenia BHP, Wnioski o zatrudnienie, Referencje, Stażyści, Uprawnienia budowalne, Zwolnienia lekarskie, Wnioski urlopowe, Pojazdy służbowe, Rejestr kandydatów, Formularz rekrutacyjny, Panel Administracyjny

Realizacja umowy z dostawcą: Umowy, aneksy, zlecenia, Rejestr FRI, Protokoły zaawansowania robót, Faktury zakupu, Zwroty kaucji, Limity płatności, Zabezpieczenia, Rejestr kancelaryjny, Proces płatności

Noty: Wewnętrzne noty obciążeniowe, Zewnętrzne noty obciążeniowe

Proces zakupów: Harmonogram zakupów, Zadania zakupowe, Raporty wg kontraktów i produktów, Ankieta kwalifikacyjna, Faktury sprzedaży, Wpływy

Finanse: Gwarancje, Limity, Raporty, Kontrole gwarancji, Wnioski gwarancyjne, Transakcje terminowe, Rejestr zobowiązań, Rejestr poręczeń, Wnioski inwestycyjne, Wnioski o spisanie, Zajęcia komornicze, Upadłości, Cesje, Słowniki finansowe, Depozyty, Rejestry kont

Kontrakty: Pozyskanie kontraktu, Kontrakty, Tabele porównawcze, Konsorcja, Mapy kontraktowe, Środki trwałe na kontraktach, Referencje, Usterki

Produkty: Klucze produktów, Koordynatorzy produktów, Ceny, Dostawcy, Oceny dostawców, Szablony

Pion Prawno-Organizacyjny: Sprawy sądowe, Rejestr Umów, Rejestr Pełnomocnictw, Zlecenia prawne, Monitoring roszczeń, Rejestr szkód i polis, Biblioteka pionu Prawno Organizacyjnego, Proces kontroli wewnętrznej

Baza konfiguracji: ServiceDesk, Rejestr sprzętu, Rejestr serwerów, Rejestr Oprogramowania, Rejestr telefonów i kart SIM, Telekomunikacja, Rejestr Usług, Zlecenia, Zarządzania zmianą, Baza problemów, Rejestr łączy sieciowych, Rejestr projektów, Rejestr umów IT, Środki trwałe IT, Raporty, Aplikacje, Zamawianie sprzętu, oprogramowania i telefonów, Zakup sprzętu IT

Administracja: Użytkownicy, Role, Weryfikacja kodów, Kontrahenci SAP, Menu, Profile, Procesy, Grupy, Powiadomienia

W ramach świadczonych usług wykonywane były również raporty w narzędziu Reporting Services.

Wdrożona została również szyna danych WSO2 wraz z usługami do komunikacji z innymi systemami klienta tj. SAP, Workflow, TETA.

Opis zespołu świadczącego usługi

Zespół realizujący usługi składał się z od 4 do 20 osób w zależności od bieżącego zapotrzebowania

W skład zespołu wchodzili:

Kierownik zespołu

Analitycy

Architekci i projektanci

Programiści ASP/ASP.Net/.Net MVC/Reporting Services/WSO2

Specjaliści od baz danych MS SQL

Testerzy

Specjaliści ds. Wsparcia

Zakres odpowiedzialności

Fima Innotion odpowiedzialna była za następujący zakres prac:

Serwis całego systemu z zapewnieniem SLA

Wsparcie użytkowników końcowych

Zbieranie i analiza wymagań biznesowych

Projektowanie, kosztorysowanie i harmonogramowania prac

Wykonywanie analiz biznesowych, funkcjonalnych oraz technicznych

Implementacja modyfikacji w systemie

Wykonywanie testów akceptacyjnych i wydajnościowych

Przygotowywanie dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika

Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i szkolenie pracowników

Rezultaty biznesowe

Przez ponad 6 lat zrealizowanych zostało ponad 125 zleceń rozbudowujących działanie systemu dzięki czemu zaspokojonych zostało wiele konkretnych potrzeby biznesu, a system został zoptymalizowany pod kątem użyteczności i szybkości działania co przełożyło się na realne korzyści finansowe.

Rekomendacja

Usługi świadczone przeze firmę Innotion wykonywane były sprawnie i profesjonalnie. Prace wykonywane były z należyta starannością i realizowane zgodnie z ustalanym harmonogramem.

Budimex S.A rekomenduje firmę Innotion jako wartościowego i wiarygodnego partnera w zakresie projektowania, wdrażania, rozwijania i serwisowania rozwiązań IT.

Paweł Tecław, Dyrektor Biura Informatyki

Data referencji: 16.04.2019 r.

COMMONS.COMMENT.TITLE
ikona wstecz
ikona dalej
COMMONS.COMMENT.TVP.CONTENT
Piotr Dziedzic
COMMONS.COMMENT.TVP.POSITION
Telewizja Polska S.A.
ikona wstecz
ikona dalej
HOME.CONTACT.TITLE

HOME.CONTACT.RODO.INFO HOME.CONTACT.RODO.INFO_ANCHOR

HOME.CONTACT.SEND_MESSAGE
HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.OFFICE

Innotion Sp. z o.o.

ul. Żelazna 51/53

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.ADDRESS_2

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.TAX_NUMBER: 525-249-06-67

HOME.CONTACT.CONTACT.CONTACT

HOME.CONTACT.CONTACT.PHONE: 535-350-011

HOME.CONTACT.CONTACT.EMAIL: biuro@innotion.pl