Referencja: Wdrożenie dedykowanej platformy Workflow

Informacje o kliencie

Budimex istnieje od ponad 40 lat, a jego realizacje można spotkać w kilkudziesięciu krajach na trzech kontynentach. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno-usługowe Budimex koncentruje się na rynku polskim. Jako generalny wykonawca firma działa w sektorach infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego.

Firma stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu - Ferrovial. Grupa Budimex zatrudnia prawie 5 tyś. osób i współpracuje rocznie z 12 tyś. kontrahentów realizując ponad 100 kontraktów w ciągu roku i osiąga roczne przychody o wartości 6 mld. złotych.

Przebieg wdrożenia

Od początku roku 2014 Innotion razem z Budimex pracowało nad stworzeniem wizji narzędzia, które pozwoliło by na łatwe i efektywne wdrażanie procesów biznesowych.

Realizacja wspólnie wypracowanej koncepcji została rozpoczęta w kwietniu 2014, a cała platforma została uruchomiona w grudniu 2014 roku.

W ramach prac uruchomione zostały procesy biznesowe z następujących obszarów:

Zarządzanie dokumentami

Ocena pracownika

Kontrole BHP

Dla powyższych procesów użytkownikami są wszyscy pracownicy Budimex S.A. (około 2,5 tysiąca pracowników). Prace nad wdrożeniem były prowadzone zgodnie z metodyką SCRUM.

Obecnie trwają prace nad intensywnym rozwojem mechanizmów ogólnych dostępnych na platformie oraz równolegle wdrażane są kolejne procesy biznesowe. Planowane jest uruchomienie kilkunastu kolejnych procesów z następujących obszarów:

Kontrole BHP i Audyty

Zmiany w rejestrach

Zarządzanie dokumentami w podmiotach zależnych

Opis i architektura wdrożenia

Platforma Innotion Workflow jest aplikacją webową typu klient-serwer z klasyczną architekturą trójwarstwową. Narzędzie zostało stworzone w oparciu o sprawdzone, uznane i otwarte standardy, dzięki temu możliwa jest wymienność zastosowanych technologii, jak np. serwer aplikacyjny, czy serwer bazy danych.

Aplikacja została zrealizowana w języku Java, a w ramach wdrożenia uruchomiona jest na serwerze Apache Tomcat i współpracuje z bazą danych MS SQL 2012.

Platforma została zintegrowana z następującymi systemami:

Active Directory - uwierzytelnianie użytkowników

Wewnętrzny system Budimex zrealizowany w technologii ASP.NET - dane biznesowe

Rezultaty biznesowe wdrożenia

Przygotowane przez Innotion narzędzie pozwala firmie Budimex na:

Uruchamianie na platformie nowych procesów biznesowych w łatwy i efektywny sposób

Elastyczne zarządzanie rozwojem platformy o mechanizmy potrzebne w organizacji

Sukcesywne przenoszenie rozproszonych procesów do jednego narzędzia IT

Zakres odpowiedzialności Innotion w projekcie wdrożenia

Przygotowanie wizji wdrożenia

Przygotowanie dokumentu Analizy i specyfikacji narzędzia

Prace analityczne z przedstawicielami biznesu przy wdrażaniu poszczególnych procesów

Prace deweloperskie

Testy

Uruchomienie produkcyjne narzędzia

Nadzór serwisowy nad wdrożonym narzędziem

Przykładowe ekrany

dedykowana platforma workflow Budimex

Rekomendacja

Całość prac powierzonych firmie Innotion przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Narzędzie zostało wykonane z należytą starannością i odebrane zgodnie z pierwotnie ustalonym harmonogramem. Obecnie wykonawca świadczy usługi wsparcia i rozwoju dla platformy Workflow.

Budimex S.A. rekomenduje firmę Innotion jako wartościowego partnera w zakresie projektowania, wdrażania, rozwijania i serwisowania rozwiązań IT.

Paweł Tecław, Dyrektor Biura Informatyki

Data referencji: 05.04.2015 r.

COMMONS.COMMENT.TITLE
ikona wstecz
ikona dalej
COMMONS.COMMENT.ACADEMIC_INCUBATORS.CONTENT
Dariusz Żuk
COMMONS.COMMENT.ACADEMIC_INCUBATORS.POSITION
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ikona wstecz
ikona dalej
HOME.CONTACT.TITLE

HOME.CONTACT.RODO.INFO HOME.CONTACT.RODO.INFO_ANCHOR

HOME.CONTACT.SEND_MESSAGE
HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.OFFICE

Innotion Sp. z o.o.

ul. Żelazna 51/53

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.ADDRESS_2

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.TAX_NUMBER: 525-249-06-67

HOME.CONTACT.CONTACT.CONTACT

HOME.CONTACT.CONTACT.PHONE: 535-350-011

HOME.CONTACT.CONTACT.EMAIL: biuro@innotion.pl