Referencja: System klasy Business Intelligence oraz Hurtownia Danych

Miło mi poinformować, że firma Innotion Sp. z o.o. zrealizowała dla firmy Comarch SA projekt stworzenia systemu klasy Business Intelligence oraz Hurtowni Danych z wykorzystaniem platformy Oracle Business Intelligence Standard Edition One.

Zakres w. w. projektu obejmował następujące zagadnienia:

konfiguracja oprogramowania Oracle Business Intelligence Standard Edition One

utworzenie Hurtowni Danych z zakresem danych potrzebnym do zamodelowania wskazanego w zamówieniu zakresu tematycznego, w tym wybór właściwego modelu danych, utworzenie odpowiednich tabel faktów, wymiarów i hierarchii oraz kostek OLAP

zaprojektowanie i uruchomienie procesów ETL zasilających Hurtownię Danych z baz źródłowych wraz z inicjalnym zasileniem Hurtowni danymi

zaprojektowanie oraz uruchomienie grupy raportów za pomocą narzędzi BI Interactive Dashboards oraz BI Answers

utworzenie szablonów raportów w narzędziu BI Publisher, z możliwością ich publikacji w różnorodnych formatach

uruchomienie usług harmonogramowania i dostarczania wybranych raportów za pomocą poczty elektronicznej

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Innotion Sp. z o.o., która przebiegła profesjonalnie i bezproblemowo. Przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością i odebrany 22.12.2011 roku, zgodnie z ustalonym przez zamawiającego harmonogramem.

Niniejszym rekomenduję usługi firmy Innotion Sp. z o.o. w realizacji projektów IT w zakresie budowy rozwiązań Business Intelligence i Hurtowni Danych.

Tomasz Matysik, Dyrektor Oddziału w Warszawie

Data referencji: 14.09.2012 r.

COMMONS.COMMENT.TITLE
ikona wstecz
ikona dalej
COMMONS.COMMENT.INFORMATION_TECHNOLOGY_CLUB.CONTENT
Daniel Olkowski
COMMONS.COMMENT.INFORMATION_TECHNOLOGY_CLUB.POSITION
Fundacja Edukacyjna "Olimpijskie Koło Informatyczne"
ikona wstecz
ikona dalej
HOME.CONTACT.TITLE

HOME.CONTACT.RODO.INFO HOME.CONTACT.RODO.INFO_ANCHOR

HOME.CONTACT.SEND_MESSAGE
HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.OFFICE

Innotion Sp. z o.o.

ul. Żelazna 51/53

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.ADDRESS_2

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.TAX_NUMBER: 525-249-06-67

HOME.CONTACT.CONTACT.CONTACT

HOME.CONTACT.CONTACT.PHONE: 535-350-011

HOME.CONTACT.CONTACT.EMAIL: biuro@innotion.pl