Case Study: System do integracji danych

Informacje o kliencie

Faurecia Automotive posiada obecnie ponad 300 lokalizacji na świecie w tym 30 centrów R&D zlokalizowanych w 35 krajach. Faurecia jest największym na świecie dostawcą ram siedzeń i mechanizmów, technologii kontroli emisji i wnętrz pojazdów. Grupa jest również trzecim na świecie dostawcą kompletnych systemów siedzeń.

Opis problemu

Obecnie w Polsce firma ma 9 fabryk, w których pracuje 7 tysięcy osób umiejscowionych w różnych częściach Polski. Każda z tych fabryk rejestruje dane dotyczące wejść i wyjść pracowników. Dane te zbierane są w systemie RCP umiejscowionych w prawie każdej fabryce. Dane z systemów RCP są importowanie do systemu SAP. Na tej podstawie generowane są wypłaty dla pracowników.

Istniejący na etapie przygotowania do projektu mechanizm importu był skomplikowany, nieuporządkowany i wymagał do poprawnego działania systemu HR wycofywanego z użycia. Tym samym realizacja projektu umożliwiała wyłączenie nieużywanego już systemu.

Założenia i cele

Projektując nowe rozwiązanie przyjęliśmy następujące założenia:

Nowy system importujący powinien komunikować się bezpośrednio z systemami RCP i SAP

Dostęp do strony wizualnej systemu mają mieć określone grupy definiowane przez Active Direcotry

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zaprojektowany mechanizm miał silne mechanizmy zabezpieczające przed duplikacją danych

System powinien posiadać niezależne mechanizmy diagnostyczne pozwalające na szybką identyfikację źródeł potencjalnych problemów

Dane na temat importów powinny być logowane w wewnętrznej bazie danych (MS SQL)

Administrator systemu powinien móc wprowadzać zmiany konfiguracyjne bez konieczności rekompilacji całego rozwiązania

Rozwiązanie powinno być elastyczne i umożliwiać dodawanie kolejnych lokalizacji

Priorytetem jest wysoka niezawodność całego rozwiązania

Przebieg wdrożenia

Zespół Innotion wspólnie z zespołem IT Faurecia, zidentyfikował wszystkie źródła danych i sposób przekazywania tych danych (SQL, TextFile)

Zespół Innotion przygotował rozwiązanie pracujące na dedykowanym serwerze wirtualnym, posiadające cykliczny mechanizm zbierania danych z systemów RCP, oraz graficzny interfejs służący do przeglądania informacji, konfiguracji rozwiązania i prezentacji przepływu danych

Przygotowane rozwiązanie zostało przetestowane przez zespół IT Faurecia

Nowe rozwiązanie zostało uruchomione na okres testowy ( 2 tygodnie)

Nowe rozwiązanie o nazwie TCUI (Time Clock Unified Interface) zostało uruchomione na środowisku produkcyjnym (listopad 2017)

Opis architektury wdrożenia

Rozwiązanie zostało zrealizowane w technologii Microsoft .NET 4.0, jako rozwiązanie Webowe w trójwarstwowej architekturze. Zgodnie z oczekiwaniami klienta, aplikacja pracuje z bazą danych MSSQL. Aplikacja została zintegrowana z AD klienta a eksport danych został przygotowany w wymaganym prze system SAP formacie.

Rezultaty biznesowe wdrożenia

Przygotowane przez Innotion narzędzie pozwala firmie Faurecia Automotive Polska S.A na:

Monitorowanie przepływu informacji od momentu odbicia karty dostępu do trafienia informacji do systemu SAP

Elastyczne zarządzanie systemem (dodawanie kolejnych czytników, lokalizacji, filtrów)

Stabilne, dobrze udokumentowane rozwiązanie przetwarzające niezbędne dla organizacji informacje w czasie rzeczywistym

Łatwą diagnostykę i identyfikację problemów

Posiadanie danych do naliczania wynagrodzeń dla pracowników i podwykonawców

Wysokiej jakości niezawodne rozwiązanie IT

Zakres odpowiedzialności Innotion w projekcie wdrożenia

Przygotowanie wizji wdrożenia

Przygotowanie dokumentu Analizy i specyfikacji narzędzia

Prace deweloperskie

Testy

Uruchomienie produkcyjne narzędzia

Nadzór serwisowy nad wdrożonym narzędziem

Rekomendacja

Całość prac powierzonych firmie Innotion przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Narzędzie zostało wykonane z należyta starannością i odebrane zgodnie z pierwotnie ustalonym harmonogramem. Obecnie wykonawca świadczy usługi wsparcia i rozwoju systemu TCUI.

Faurecia Automotive Polska S.A. rekomenduje firmę Innotion jako wartościowego partnera w zakresie projektowania, wdrażania, rozwijania i serwisowania rozwiązań IT.

Michał Klimaszewski, IT Manager PL

COMMONS.COMMENT.TITLE
ikona wstecz
ikona dalej
COMMONS.COMMENT.ACADEMIC_INCUBATORS.CONTENT
Dariusz Żuk
COMMONS.COMMENT.ACADEMIC_INCUBATORS.POSITION
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ikona wstecz
ikona dalej
HOME.CONTACT.TITLE

HOME.CONTACT.RODO.INFO HOME.CONTACT.RODO.INFO_ANCHOR

HOME.CONTACT.SEND_MESSAGE
HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.OFFICE

Innotion Sp. z o.o.

ul. Żelazna 51/53

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.ADDRESS_2

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.TAX_NUMBER: 525-249-06-67

HOME.CONTACT.CONTACT.CONTACT

HOME.CONTACT.CONTACT.PHONE: 535-350-011

HOME.CONTACT.CONTACT.EMAIL: biuro@innotion.pl