Case Study: System do automatyzacji procesu akceptacji czasów pracy - TCUI Workflow

Informacje o kliencie

Faurecia Automotive posiada obecnie ponad 300 lokalizacji na świecie w tym 30 centrów R&D zlokalizowanych w 35 krajach. Faurecia jest największym na świecie dostawcą ram siedzeń i mechanizmów, technologii kontroli emisji i wnętrz pojazdów. Grupa jest również trzecim na świecie dostawcą kompletnych systemów siedzeń. Co trzeci wyprodukowany samochód zawiera części firmy Faurecia. Polski oddział Faurecia Automotive Polska zatrudnia ponad 10 tysięcy pracowników w 12 lokalizacjach.

Opis problemu

Każdy z pracowników rejestruje swój czas pracy na wejściu i wyjściu na teren zakładu. Wszystkie dane zbierane są przez centralny system i po obróbce przesyłane do systemu SAP. Jeżeli jakiegoś z tych zdarzeń zabraknie (np. pracownik zapomniał przyłożyć kartę do czytnika) to system SAP nie pozwoli na przygotowanie PayRoll dla takiego pracownika.

Uzupełnianie danych odbywa się ręcznie przez pracowników działu HR na podstawie przygotowanych przez nich i podpisanych przez nadzorców (około. 400 osób w Polsce) deklaracji papierowych, znacznie wydłuża i komplikuje proces.

Założenia i cele

Celem wdrożenia było wyeliminowanie konieczności przygotowywania dokumentów papierowych i zbierania podpisów poprzez zastąpienie dokumentów i podpisów procesem elektronicznym. Miało to zredukować czas i koszty ponoszone na przygotowywanie dokumentów, zbieranie podpisów i wprowadzanie danych do systemu SAP.

Rozwiązanie

Firma Innotion zaprojektowała, wykonała i wdrożyła system TCUI Workflow, który:

Weryfikuje poprawność danych o wejściach/wyjściach do zakładu

Udostępnia elektroniczną wersją procesu korygowania nieprawidłowości

Eksportuje dane do systemu SAP

Umożliwia przełożonym i pracownikom działu HR raportowanie bieżącego stanu

Powiadamia nadzorców i pracowników HR o wykrytych nieprawidłowościach

Zawiera pełna historię wprowadzanych zmian

System stworzony został w oparciu o następujące technologie:

Baza danych: MS SQL

Backend: Java, Spring

Frontend: Angular, Bootstrap

Wdrożenie trwało w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku. Aktualnie firma Innotion świadczy usługi serwisu.

Rezultaty

System analizuje dziennie kilka tysięcy czasów pracy i przekazuje do korekty wykryte nieprawidłowości. Miesięcznie system analizuje ponad 350 000 odbić kart dostępu.

Dzięki wdrożeniu systemu firma Faurecia uzyskała następujące korzyści:

O 50% zmniejszyło się obciążenie działu HR (redukcja rzędu 5 etatów na obsługę jednej fabryki)

O 60% zmniejszył się czas poświęcany przez nadzorców na korygowanie czasów pracy

Dwumiesięczne oszczędności wynikające z lepszej kontroli nadgodzin pozwolą na zwrot całości inwestycji

Poprawiła się systematyczność weryfikacji czasu pracy

Skrócił się czas przygotowywania PayRoll

Opinia klienta

Firma Innotion wykazała się niebywałym profesjonalizmem, wykonując zlecone zamówienia. Rzetelny i bardzo cierpliwy na wymagania i niezdecydowanie klienta — partner w interesach. Bardzo wysoka kultura w podejściu do klienta oraz ogromne doświadczenie, bezproblemowość i elastyczność to cechy, którymi firma Innotion nie może się powstydzić. Zespół stanął na wysokości zadania podczas realizacji projektu rozbudowy interface TCUI. Firma zdecydowanie godna polecenia, gotowa podjąć i sprostać każdemu wyzwaniu. Dziękuję!

COMMONS.COMMENT.TITLE
ikona wstecz
ikona dalej
COMMONS.COMMENT.COMARCH.CONTENT
Tomasz Matysik
COMMONS.COMMENT.COMARCH.POSITION
Comarch S.A.
ikona wstecz
ikona dalej
HOME.CONTACT.TITLE

HOME.CONTACT.RODO.INFO HOME.CONTACT.RODO.INFO_ANCHOR

HOME.CONTACT.SEND_MESSAGE
HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.OFFICE

Innotion Sp. z o.o.

ul. Żelazna 51/53

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.ADDRESS_2

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.TAX_NUMBER: 525-249-06-67

HOME.CONTACT.CONTACT.CONTACT

HOME.CONTACT.CONTACT.PHONE: 535-350-011

HOME.CONTACT.CONTACT.EMAIL: biuro@innotion.pl