Polityka prywatnosci

Jakie dane zbieramy o odwiedzających naszą stronę?

Podczas wizyty użytkownika na stronie innotion.pl, zbierane są dane, takie jak adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego, nazwa domeny, itp. Do zbierania tych danych wykorzystywane jest oprogramowanie Google Analytics, stosujące pliki cookies (ciasteczka). Nie gromadzą one żadnych danych osobowych, a ich zastosowanie ogranicza się jedynie do analizy tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny.

Dane zbierane podczas kontaktu z nami

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

W szczególności informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Innotion Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-841) ul. Żelazna 51/53, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000371511 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5252490667, REGON: 142617934 zwana dalej „Administratorem”.
 2. Z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu mailowego biuro@innotion.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu obsługi zapytania wysyłanego poprzez formularz kontaktowy oraz numery telefonów i adresy e-mail przesyłane do nas przez zainteresowanych nasza ofertą osoby, są gromadzone i wykorzystywane są w celu odpowiedzi na kontakt i przygotowanie odpowiedzi na zapytanie.
  2. w celu przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  3. w celu prowadzenia kolejnych rekrutacji, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 1 rok lub do momentu wycofania zgody.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
   • o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub są w inny sposób przetwarzane,
   • o wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • o wycofał/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
   • o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. Prawo do przenoszenia danych,
  6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W jaki sposób się z Tobą skontaktujemy?

W zależności od tego, o jaką formę kontaktu poprosisz, nasz konsultant w ten właśnie sposób skontaktuje się z Tobą. W przypadku zostawienia adresu e-mail w formularzu kontaktowym, napiszemy do Ciebie. Jeżeli zostawisz nam swój numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

HOME.CONTACT.TITLE

HOME.CONTACT.RODO.INFO HOME.CONTACT.RODO.INFO_ANCHOR

HOME.CONTACT.SEND_MESSAGE
HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.OFFICE

Innotion Sp. z o.o.

ul. Żelazna 51/53

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.ADDRESS_2

HOME.CONTACT.CONTACT.ADDRESS.TAX_NUMBER: 525-249-06-67

HOME.CONTACT.CONTACT.CONTACT

HOME.CONTACT.CONTACT.PHONE: 535-350-011

HOME.CONTACT.CONTACT.EMAIL: biuro@innotion.pl